سرهنگ جلیل بزرگمهر- خاطرات جلیل بزرگمهر از دکتر محمد مصدق، انتشارات ناهید، تهران ۱۳۷۳

 

 

این کتابها و ناله هایم از آن اوست، برای ارایه جمال ملکوتی او و اعتلای نام اوست. هر چه بگویم و نویسم نمایانگر همه حسنات او نمی تواند باشد و شرمنده ام از این که قادر نبوده ام در عمق حسنات او فرو روم و چنانکه باید گفته باشم

 جلیل بزرگمهر

 

جلیل بزرگمهر در پیشگفتار این کتاب می نویسد :

من کتاب حاضر را چهارمین تالیف نامگذاری می کنم. پس از انتشار جزوه گونه تقریرات مصدّق در زندان در خرداد ماه ۱۳۵۹، کتاب اول مصدّق در محکمه نظامی در زمستان ۱۳۶۳ و دومین کتاب دکتر مصدّق در دادگاه تجدید نظر نظامی در اسفند ماه ۱۳۶۹ و سومین کتاب، دکتر مصدّق و رسیدگی فرجامی در دیوان کشور در بهار ۱۳۶۷، بیم از مرگ در کمین نشسته به شتابم داشت که بقیه آثار مربوط به دکتر مصدّق را آماده انتشار کنم:

الف: حل معظلات و گرفتاری های شخصی و خصوصی دکتر مصدّق، زیرا با زندانی شدن و محدودیت هایش رشته امور گسیخته بود. خارج از محدوده وکالت در فرجه حاصل بین دو دادگاه بدوی و تجدید نظر که شامل دو بخش می شود.

ب: افتخار وصول سی و پنج نامه و کارت و یادداشت و اطلاعیه گونه دکتر مصدّق، که پس از خروج از زندان لشگر ۲ زرهی (پایان گرفتن دوره سه ساله محکومیت! به حبس) از تبعیدگاه احمد آباد برای حقیر فرستاده بود که بخش دیگری را تشکیل می دهد.

رفتار و اعمال و گفته های دکتر مصدّق در طول مبارزات و خدمات دولتی و حیات سیاسی از همه جهت زیر ذره بینهای بی طرفانه، بدخواهانه، یا منصفانه خبرنگاران، شرح حال نویسان، محققان راستین و نقادان قرار گرفته است و روسای دولتها و مراجع رسمی در مواردی اظهار نظرهایی کرده اند و کتاب ها، مقالات و فیلم هایی تهیه کرده اند که همه و همه مربوط به دورانی است که دکتر مصدّق در سطح جهانی مسئله ساز بوده است. رسانه های شرق و غرب هر یک بر حسب زمان و اوضاع و احوال آهنگهایی در جهت منافع خود سر می دادند، ولی دکتر مصدّق در راه خود به دنبال هدف خویش در نهایت استقامت، بی آنکه هیاهو ها کوچکترین انحرافی در عقاید و روش او پدید آورد، پیش می رفت؛ از تعریف و تمجیدها مغرور نمی شد و به هتاکیها هم توجهی نداشت و از آنها مایوس نمی گردید.

ورود من در مقولات مربوط به دکتر مصدّق مقارن زمانی است که :

دولتش ساقط شده و فاقد منصب و مقام است.

 دکتر مصدّق از غروب ۲۹ مرداد ماه ۱۳۳۲ زندانی دولت منصوب امریکا و انگلیس (دولت شاه- زاهدی) است.

دولت حاکم در تدارک مقدمه محاکمه ای است که رهبر ملت ایراین را در دادگاههای کشور و به دست افراد ایرانی محاکمه کند.

یاران همفکر دکتر مصدق زندانی شده یا فراری و مخفی اند، هواخواهان او برای اعاده حکومت وی در تلاشند، روشنفکران، دانشگاهیان از بیم آسیب موقتاً دم فرو بسته اند و غاصبان با سلطه بر ارکان حکومت و با نقض قوانین و شدت عمل به سرکوب مشغولند، عده ای نیز در کنجی دست به دعا و نفرین اند.

این کتاب در سال ۱۳۷۳ در ۴۱۹ صفحه توسط انتشارات ناهید به چاپ رسید.

بازگشت