سرهنگ جلیل بزرگمهر

کتاب تقریرات مصدق در زندان

- تقریرات مصدق در زندان، تنظیم از ایرج افشار، سازمان کتاب، ۱۳۵۹

 

جلیل بزرگمهر در مقدمه این کتاب می نویسد:

 که این یادداشت هایی از خاطرات و گفته های مرحوم دکتر محمد مصدق که در فاصله دادگاه بدوی و تجدید نظر از ایشان به طور دیکته می شنیدم یادداشت و بعد پاکنویس می کردم و بعد ایشان اصلاحاتی در آن به عمل می آوردند. حتی ایشان در یک مورد فرمودند به استاد دهخدا مراجعه نمایم که ایشان به وجه صحیح تری می توانند شرح واقعه را بازگو کنند و در اختیارم قرار دهند و همان طور عمل می شد.

  ضمناً بنویسم که غرضم تاریخ نویسی نیست. ذوق و صلاحیت علمی در این کار ندارم، فقط یادداشت های دکتر مصدق در زندان را که دیکته نموده اند، ضبط کرده ام. باید اضافه شود که بیان این یادداشت ها برای وقت گذرانی و جوابگویی به سئوالات من بود. من ایشان را بر سر حرف و حدیث و بیان مطالب می آوردم. ایشان خود اساساً به شرح حال نویسی معتقد نبودند. هر وقت استدعا می کردم، می فرمودند مردم خودشان باید بدانند و می دانند.»

این کتاب در ۲۶ خرداد  ۱۳۵۹ به مناسبت سالروز ولادت دکتر مصدق، توسط انتشارات فرهنگ ایران زمین، زیر نظر ایرج افشار، در ۱۸۰ صفحه  به چاپ رسید 

این اثر در سال ۱۳۸۰، به کوشش عبدالله برهان، و با عنوان رنج های سیاسی دکتر محمد مصدق، یادداشتهای جلیل بزرگمهر، توسط نشر ثالث در ۲۰۶ صفحه به چاپ رسید و سپس در سال ۱۳۹۰ در ۲۵۰ صفحه،  تجدید چاپ شد.

بازگشت